ehia

آخرین اخبار در مورد ۷۰ درصد مبادلات روسیه و چین با ارز دو کشور انجام می‌شود

۷۰ درصد مبادلات روسیه و چین با ارز دو کشور انجام می‌شود

۷۰ درصد مبادلات روسیه و چین با ارز دو کشور انجام می‌شود به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «میخائیل میشوستین»، نخست وزیر روسیه روز چهارشنبه در جریان گفتگو با «لی کیانگ»، نخست وزیر چین در پکن گفت که نزدیک به سه چهارم معاملات بین مسکو و پکن در حال حاضر به روبل یا یوان انجام می شود. مسکو بارها اعلام کرده است که دلار و یورو را غیرقابل اعتماد می‌داند، زیرا استفاده از آن‌ها در م ...

۷۰ درصد مبادلات روسیه و چین با ارز دو کشور انجام می‌شود

۷۰ درصد مبادلات روسیه و چین با ارز دو کشور انجام می‌شود به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «میخائیل میشوستین»، نخست وزیر روسیه روز چهارشنبه در جریان گفتگو با «لی کیانگ»، نخست وزیر چین در پکن گفت که نزدیک به سه چهارم معاملات بین مسکو و پکن در حال حاضر به روبل یا یوان انجام می شود. مسکو بارها اعلام کرده است که دلار و یورو را غیرقابل اعتماد می‌داند، زیرا استفاده از آن‌ها در م ...

۷۰ درصد مبادلات روسیه و چین با ارز دو کشور انجام می‌شود

۷۰ درصد مبادلات روسیه و چین با ارز دو کشور انجام می‌شود به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «میخائیل میشوستین»، نخست وزیر روسیه روز چهارشنبه در جریان گفتگو با «لی کیانگ»، نخست وزیر چین در پکن گفت که نزدیک به سه چهارم معاملات بین مسکو و پکن در حال حاضر به روبل یا یوان انجام می شود. مسکو بارها اعلام کرده است که دلار و یورو را غیرقابل اعتماد می‌داند، زیرا استفاده از آن‌ها در م ...